Kulüp kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir.

 

  • Kulüp kurma şartları İTÜ Kulüpler Birliği Öğrenci Kulüpleri yönetmeliği İkinci Bölüm Madde 5’te belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 5 )
  • A Kategorisi (Uzmanlık Kulübü) olarak değerlendirilecek kulüp başvuruları için, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı gerekmektedir.
  • Her kulübün amaç ve işleyişini belirleyen bir tüzüğü olmalıdır. Tüzük şartları İTÜ Kulüpler Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 8’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 8 )
  • KHŞM yönetmeliği gereğince tek tip tüzük uygulaması yapılmaktadır. Bu tüzükte değiştirilebilen maddeler üzerinde çalışma yapılmalıdır. (  Öğrenci Kulüp Tüzüğü Şablonu )
  • Her kulübün bir danışmanı olması gerekmektedir. Kulüp Danışmanı şartları İTÜ Kulüpler Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 11 )
  • Kulüp kuruluş başvurusunun yapılabilmesi için Kulüp Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir. 15 kurucu üye ve Danışmanlığı kabul eden öğretim elemanının iletişim bilgileri ve imzaları bulunan formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (  Kulüp Başvuru Formu )
  • Kulüp kuruluş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen tüm şartları yerine getirilerek KHŞM’ye elden teslim etmesi gerekmektedir. ( Kulüp Başvuru Formu – (A Kategorisi için) Fakülte Yönetim Kurulu kararı – Tüzük )
  • Yapılan başvurular, KHŞM Başkanlığı tarafından ön değerlendirme yapılarak Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, değerlendirme yaparak kararı alır.

 

İTÜ KULÜPLER BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ