Kulüp kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir.

 

  • Kulüp kurma şartları KSB Öğrenci Kulüpleri yönetmeliği İkinci Bölüm Madde 5’te belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 5 )
  • A Kategorisi (Uzmanlık Kulübü) olarak değerlendirilecek kulüp başvuruları için, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı gerekmektedir.
  • Her kulübün amaç ve işleyişini belirleyen bir tüzüğü olmalıdır. Tüzük şartları KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 8’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 8 )
  • KSB yönetmeliği gereğince tek tip tüzük uygulaması yapılmaktadır. Bu tüzükte değiştirilebilen maddeler üzerinde çalışma yapılmalıdır. (  Öğrenci Kulüp Tüzüğü Şablonu )
  • Her kulübün bir danışmanı olması gerekmektedir. Kulüp Danışmanı şartları KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 11 )
  • Kulüp kuruluş başvurusunun yapılabilmesi için Kulüp Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir. 15 kurucu üye ve Danışmanlığı kabul eden öğretim elemanının iletişim bilgileri ve imzaları bulunan formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (  Kulüp Başvuru Formu )
  • Kulüp kuruluş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen tüm şartları yerine getirilerek KSB’ye elden teslim etmesi gerekmektedir. ( Kulüp Başvuru Formu – (A Kategorisi için) Fakülte Yönetim Kurulu kararı – Tüzük )
  • Yapılan başvurular, KSB Başkanlığı tarafından ön değerlendirme yapılarak KSB Birim Yürütme Kurulu’na sunar. KSB Birim Yürütme Kurulu, değerlendirme yaparak kararı alır.

KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği, Üniversitemiz senatosunun 29.12.2011 tarih 549 sayılı toplantısında görüşülmüş, YÖK Başkanlığı tarafından onaylanarak 27.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İTÜ – KSB | ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ