Küçük Salon rezervasyonunuzun onaylanması için lütfen linkteki dilekçeyi elden teslim ediniz.

http://www.ksb.itu.edu.tr/images/formlar/KSBKucukSalonTalepFormu.xls